Home แนวข้อสอบ แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
 แนวข้อสอบ (หากต้องการเสนอแนวคิดต้องสมัครสมาชิกบ้านนี้ก่อน)
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
 แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
หัวข้อ เฉลย เข้าชม   ข้อสอบล่าสุด
ข้อที่ 21.

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 10:51:37
1 1728 เฉลย:ข้อที่ 21. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 00:59:05
ข้อที่ 22.
ในปัจจุบัน การทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด อาศัยการให้น้ำทะเลผ่าน “เยื่อ” ที่มีสมบัติในการแยกไอออนบวกของโซเดียมและไอออนลบของคลอรีนออกจากน้ำทะเลได้ ทำให้น้ำทะเลที่ผ่านเยื่อดังกล่าวกลายเป็นน้ำจืด อยากทราบว่าเยื่อดังกล่าว น่าจะมีสมบัติคล้ายกับเยื่อในข้อใด

1. เยื่อใบโพธิ์                      
2. เยื่อหุ้มไข่สด
3. เยื่อกระดาษสา               
4. เยื่อกระดาษกรอง

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 10:55:02
1 1787 เฉลย:ข้อที่ 22. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:01:58
ข้อที่ 23.
ถ้านักเรียนกลุ่มหนึ่ง ต้องการแยกผงกำมะถัน ทรายละเอียด และเกลือป่น ที่ผสมกันอยู่ให้ออกจากกัน  นักเรียนควรใช้วิธีแยกตามลำดับขั้นตอนในข้อใด จึงจะเหมาะสมที่สุด โดยได้สารครบทุกชนิด ภายหลังการแยก

1.  ร่อน  >  ละลายน้ำ  >  เผาให้ร้อน  >  กรอง
2.  เผาให้ร้อน >  ละลายน้ำ  >  กรอง  >  ระเหยแห้ง
3.  ละลายน้ำ  >  แยกส่วนที่ลอยน้ำออก  >  กรอง  > ระเหยแห้ง
4.  ละลายน้ำ  >  กรอง  >  นำส่วนที่กรองไปเผาให้ร้อน และนำของเหลวไประเหยแห้ง

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 10:56:52
1 2054 เฉลย:ข้อที่ 23. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:06:01
ข้อที่ 24.
ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบข้อ 24 - 25

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการถนอมอาหารมีหลายวิธี ดังตัวอย่างในตารางอาหารของนักบินอวกาศ ที่นำขึ้นไปสำหรับเป็นเสบียงในช่วงขณะปฏิบัติการบนอวกาศ น่าจะทำตามวิธีใด

1. วิธีที่ 1                   
2. วิธีที่ 2                    
3. วิธีที่ 3                   
4. วิธีที่ 4

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 10:59:14
1 1616 เฉลย:ข้อที่ 24. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 14-03-2012 21:39:05
ข้อที่ 25.
จากตารางข้างต้น วิธีการใดที่ใช้ถนอมอาหาร และทำให้คุณภาพของอาหารคงไว้ได้น้อยที่สุด            

1. วิธีที่ 1                   
2. วิธีที่ 2                       
3. วิธีที่ 3                   
4. วิธีที่ 4

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:00:32
1 1607 เฉลย:ข้อที่ 25. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 14-03-2012 21:39:58
ข้อที่ 26.
จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
ก.    แสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางและเดินทางเป็นเส้นตรง
ข.    แหล่งกำเนิดแสงในธรรมชาติคือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ค.    แหล่งกำเนิดแสงบางชนิดมีอุปกรณ์บังคับให้แสงเดินทางออกเพียงบางทิศทาง เช่น ไฟฉาย จอโทรทัศน์ และแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้เดินทางเป็นเส้นตรงเช่นกัน

1.  ก และ ข                   
2.  ข และ ค                               
3.  ก และ ค                   
4.  ก  ข  และ ค

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:01:49
1 1538 เฉลย:ข้อที่ 26. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:11:23
ข้อที่ 27.
จากภาพข้อใดถูกต้อง1. ถ้ามุม 1 เท่ากับ 60 องศา แล้วมุม 2 และมุม 3 จะเท่ากับ 60 องศา
2. ถ้ามุม 2 เท่ากับ 30 องศา แล้วมุม 1 และมุม 4 จะเท่ากับ 30 องศา
3. ถ้ามุม 3 เท่ากับ 60 องศา แล้วมุม 1 และมุม 2 จะเท่ากับ 30 องศา
4. ถ้ามุม 4 เท่ากับ 30 องศา แล้วมุม 2 และมุม 3 จะเท่ากับ 60 องศา

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:03:30
1 1493 Re:ข้อที่ 27. 
โดย linlyse
เมื่อ 15-02-2012 16:53:49
ข้อที่ 28.
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถ้าเราไปยืนบนดวงจันทร์ จะมองไม่เห็นโลกของเรา เพราะโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
ข. เราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้เพราะมีแสงจากวัตถุนั้นๆ เข้าตาเรา
ค. ในคืนเดือนเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ท้องฟ้าโปร่งไร้เมฆหมอกเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ เพราะแสงจากดวงจันทร์กระทบกับวัตถุต่างๆ แล้วสะท้อนเข้าตาเรา
ง. การที่เรามองเห็นแสงเป็นลำ เพราะ แสงกระทบควันไฟหรือฝุ่นละอองแล้วสะท้อนเข้าตาเรา

1.  ก   ข                                       
2.  ค   ง
3.  ก   ค   ง                       
4.  ข   ค   ง

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:04:38
1 1564 เฉลย:ข้อที่ 28. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:16:34
ข้อที่ 29.
“เสียง” เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าวัตถุสั่นด้วยพลังงานมากพอ พลังงานจากการสั่นจะสามารถเดินทางมาถึงหู เราจึงได้ยินเสียง เสียงจากสัตว์บางชนิด เช่น จิ้งหรีด จักจั่น เกิดจากกระบวนการในข้อใด


โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:05:27
1 1488 เฉลย:ข้อที่ 29. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:18:39
ข้อที่ 30.
จากภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง1. ความหนาแน่นของตัวกลาง A มากกว่าตัวกลาง B และตัวกลาง C
2. ความหนาแน่นของตัวกลาง C มากกว่าตัวกลาง B และตัวกลาง A
3. ความหนาแน่นของตัวกลาง B มากกว่าตัวกลาง A แต่น้อยกว่าตัวกลาง C
4. ความหนาแน่นของตัวกลาง C มากกว่าตัวกลาง B แต่น้อยกว่าตัวกลาง A

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:07:32
1 1511 Re:ข้อที่ 30. 
โดย linlyse
เมื่อ 23-02-2012 14:54:56
ข้อที่ 31.
ขวด 2 ใบ มีขนาดเท่ากันมีน้ำบรรจุดังรูป เมื่อใช้ไม้เคาะข้างขวด ข้อความใดถูกต้อง


โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:08:59
1 1543 เฉลย:ข้อที่ 31. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:28:38
ข้อที่ 32.
ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำชนิดเดียวกันที่พันแท่งโลหะที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน ดังภาพ (กำหนดให้เซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเท่ากัน)ภาพใดที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มมากที่สุด

1. ภาพที่ 1                   
2. ภาพที่ 2
3. ภาพที่ 3                   
4. ภาพที่ 4

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:10:15
1 1653 เฉลย:ข้อที่ 32. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:35:03
ข้อที่ 33.
กำหนดหลอดไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้ามีสมบัติเหมือนกันทุกประการ เมื่อต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า  
ดังภาพจงเรียงลำดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าจากน้อยไปมาก

1. หลอดไฟฟ้า ก  หลอดไฟฟ้า ค  หลอดไฟฟ้า ข
2. หลอดไฟฟ้า ข  หลอดไฟฟ้า ค  หลอดไฟฟ้า ก
3. หลอดไฟฟ้า ก  สว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้า ค แต่น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า ข
4. หลอดไฟฟ้า ก  สว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้า ข แต่สว่างน้อยกว่าหลอดไฟฟ้า ค

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:12:11
1 1656 Re:ข้อที่ 33. 
โดย linlyse
เมื่อ 23-02-2012 14:56:04
ข้อที่ 34.
หลอดไฟฟ้าขนาดเท่ากันต่อกับเซลล์ไฟฟ้า ดังภาพ


โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:13:35
1 1451 Re:ข้อที่ 34. 
โดย linlyse
เมื่อ 23-02-2012 14:56:42
ข้อที่ 35.


เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นลื่น ด้วยขนาดและทิศทางดังแสดงในภาพที่ 1 – 4
ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. ภาพที่ 1 แรงลัพธ์เท่ากับ 1 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
2. ภาพที่ 2 แรงลัพธ์เท่ากับ 16 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
3. ภาพที่ 3 แรงลัพธ์เท่ากับ 0 นิวตัน วัตถุหยุดนิ่ง
4. ภาพที่ 4 แรงลัพธ์เท่ากับ 2 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:14:55
1 2282 Re:ข้อที่ 35. 
โดย linlyse
เมื่อ 23-02-2012 14:57:22
ข้อที่ 36.
จากข้อมูลที่กำหนดให้ในตาราง กำหนดให้ความดันอากาศที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 750 มิลลิเมตรปรอทถ้าตำบล ค อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 770 เมตร ค่าความดันอากาศที่ตำบล ค จะมีค่าเป็นกี่มิลลิเมตรปรอท

1. 629                                      
2. 631
3. 673                   
4. 680

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:16:22
1 1623 Re:ข้อที่ 36. 
โดย linlyse
เมื่อ 15-02-2012 14:57:56
ข้อที่ 37.
ถ้านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการทำฝนเทียม นักเรียนจะตัดสินใจทำฝนเทียมในสภาพท้องฟ้าที่มีเมฆตามข้อใด

1. เมฆคิวมูลัส               
2. เมฆเซอร์รัส     
3. เมฆสตราตัส               
4. เมฆเซอโรสตราตัส

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:19:28
1 1593 เฉลย:ข้อที่ 37. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:40:07
ข้อที่ 38.
การทดลอง ณ สถานที่ทดลอง A  B  C และ D เป็นการนำเทอร์มอมิเตอร์มา 2 อัน โดยอันแรกหุ้มด้วยสำลีชุบน้ำ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” อีกอันหนึ่งไม่หุ้ม เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” จากนั้น นำเทอร์โมมิเตอร์ทั้งคู่ไปวางไว้ในสถานที่ทดลองแต่ละที่ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ผู้ทดลองทำการอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองอัน ได้ผลดังตารางด้านล่าง แสดงว่าอากาศของสถานที่ทดลองใดมีปริมาณไอน้ำใกล้ปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมากที่สุด


โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:20:42
1 1486 Re:ข้อที่ 38. 
โดย linlyse
เมื่อ 15-02-2012 14:47:27
ข้อที่ 39.
ข้อแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่ส่งผลกระทบต่อลมฟ้าอากาศทั่วโลก ในบริเวณต่างๆ เป็นอย่างไร

1. เอลนีโญทำให้บริเวณที่เคยฝนตกชุกจะลดน้อยลง
2. เอลนิโญทำให้บริเวณที่เคยฝนตกมีจำนวนมากขึ้น
3. ลานีญาทำให้บริเวณที่เคยฝนตกจะลดน้อยลง
4. ลานีญาทำให้บริเวณที่เคยฝนตกจะแห้งแล้งมากขึ้น

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:21:42
1 1896 เฉลย:ข้อที่ 39. 
โดย meiji_paorn
เมื่อ 12-03-2012 13:51:55
ข้อที่ 40.
จากตารางข้อมูลการสำรวจลักษณะและโครงสร้างของเนื้อหินในตารางต่อไปนี้แล้วตอบคำถามหินก้อนใดเป็นหินอัคนีแทรกซอนกับหินแปรตามลำดับ

1. A และ B                     
2. B และ C
3. C และ D                      
4. D และ A

โดย nokkonk เมื่อ 15-02-2012 11:24:35
0 1532 ข้อที่ 40. 
โดย nokkonk
เมื่อ 15-02-2012 11:24:35
หน้า #  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>


Latest group walls

  • Biology ตอนนี้กำลังเตรียมตัวสอบ โอลิมปิกชีวม.ปลายอยู่อะครั...
  • Biology สวัสดีจร้าาาา อยากรู้ว่าโอลิมปิก สสวท นี่เขาสอบเมื...
  • Biology หวัดดีค่าา ^^
  • Math สวัสดีค่ะชื่่อปาลินนะค่ะ ยังใช้wedนี้ไม่ค่อยเป็นค...
  • Math สวัสดีครับ ชื่อจ๊อบครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ