Home แนวข้อสอบ แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553
 แนวข้อสอบ (หากต้องการเสนอแนวคิดต้องสมัครสมาชิกบ้านนี้ก่อน)
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
 แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553
หัวข้อ เฉลย เข้าชม   ข้อสอบล่าสุด
ข้อที่ 21.

กำหนดสารต่อไปนี้

ก. ผงซักฟอก                 ข. น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร             ค. ยาธาตุ

ง. น้ำฝน                       จ. ผงฟู                                     ฉ. น้ำยาเช็ดกระจก

สารในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

1.  ข้อ  ก  ข   ค   และ  จ                             2.  ข้อ ก  ง   จ  และ  ฉ

3.  ข้อ  ก  ค   ง   และ  จ                             4.  ข้อ  ก  ค  จ  และ  ฉ


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 15:53:22
1 1455 เฉลย:ข้อที่ 21. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:54:44
ข้อที่ 22.
วัตถุมวล  m  ถูกแรงกระทำ  4  แรงผ่านจุดศูนย์กลางมวล  ดังรูป  วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด1. ทิศเหนือ
2. ทิศตะวันตก               
3. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ                         
4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 15:59:38
1 1383 เฉลย:ข้อที่ 22. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:55:00
ข้อที่ 23.

F1 F2 และ  F3 เป็นขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุมวล  m  ให้เคลื่อนที่บนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทานดังรูป  จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

1.  3  นิวตัน  ไปทางซ้าย                            2.   5  นิวตัน    ไปทางซ้าย

3.  7  นิวตัน   ไปทางขวา                           4.  13  นิวตัน   ไปทางขวา                                        


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:02:27
1 1266 เฉลย:ข้อที่ 23. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:55:27
ข้อที่ 24.

เพราะเหตุใด  ลูกมะพร้าวตกลงสู่พื้นโลก แต่ลูกโป่งกลับลอยขึ้นฟ้าได้

1.  เพราะลูกมะพร้าวมีน้ำหนักมาก  แต่ลูกโป่งมีน้ำหนักน้อย

2. เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อมะพร้าวเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อลูกโป่ง

3. เพราะในลูกมะพร้าวมีน้ำ ซึ่งน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ แต่ในลูกโป่งไม่มีน้ำ

4.  แก๊สในลูกโป่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ   ส่วนลูกมะพร้าวมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:02:53
1 1277 เฉลย:ข้อที่ 24. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:55:41
ข้อที่ 25.
กำหนดตารางแสดงค่าความหนาแน่นของสาร ดังนี้จากข้อมูลในตาราง  จงพิจารณาว่าข้อสรุปใดถูกต้อง

1. น้ำมันลอยน้ำได้  แต่จมในน้ำนม                       2. น้ำแข็งลอยน้ำได้  แต่จมในน้ำมัน

3. น้ำแข็งลอยในน้ำนมและน้ำมัน                          4. น้ำนมจะลอยในน้ำ  แต่จมในน้ำมัน


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:05:00
1 1159 เฉลย:ข้อที่ 25. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:55:54
ข้อที่ 26.
ข้อมูลแสดงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ในบ้าน  เป็นดังนี้จากข้อมูลในตาราง  มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่กี่ชนิดที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นได้ 3 รูป

1.  1 ชนิด
2.  2 ชนิด
3.  3 ชนิด                    
4.   4  ชนิด


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:07:43
1 1238 เฉลย:ข้อที่ 26. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:56:03
ข้อที่ 27.

เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ารอบตัวเรามีอากาศ 

1. เป่าลูกโป่งแล้วทำให้ลูกโป่งลอยได้

2. โบกมือไปมาแล้วมีลมปะทะกับฝ่ามือ

3.  แช่กระดาษชำระในน้ำแล้วกระดาษเปื่อยยุ่ย

4. ยืนอยู่ที่เนินเขาแล้วรู้สึกว่ามีลมพัดผ่านตัวเรา


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:09:04
1 1236 เฉลย:ข้อที่ 27. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:56:13
ข้อที่ 28.

ข้อใดเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด

1. ธารน้ำแข็ง                                                  2. น้ำใต้ดิน

3. ทะเลสาบ                                                   4. แม่น้ำ


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:09:30
3 1843 เฉลย:ข้อที่ 28. 
โดย changthong
เมื่อ 25-10-2012 21:17:48
ข้อที่ 29.
ข้อมูลแสดงอุณหภูมิของอากาศ 4 บริเวณในเวลาเที่ยงวันและเที่ยงคืน เป็นดังนี้จากข้อมูลในตาราง บริเวณใดมีอุณหภูมิในตอนเที่ยงวันและเที่ยงคืนใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. ทุ่งนา                       2. ยอดเขา
3. ชายทะเล                  4. ในเมือง

โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:13:47
1 1239 เฉลย:ข้อที่ 29. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:58:00
ข้อที่ 30.

ในตอนหัวค่ำเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว  เพราะเหตุใดพื้นดินยังอุ่นอยู่

1. พื้นดินกักเก็บความร้อนไว้

2. ซีกโลกอีกด้านหนึ่งถ่ายเทความร้อนให้

3. พื้นดินได้รับการถ่ายเทความร้อนจากอากาศ

4. พื้นดินได้รับความร้อนจากแกนโลกตลอดเวลา


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:14:32
1 1247 เฉลย:ข้อที่ 30. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:58:18
ข้อที่ 31.

น้ำฝนที่ตกลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือมีปริมาณมากพอ ๆ กัน ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ลักษณะของดินส่วนใหญ่ไม่อุ้มน้ำ

2. ประชากรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย

3. ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงและลาดเอียง  น้ำจึงไหลลงสู่แม่น้ำโขง

4. ได้รับแสงแดดมากกว่าภาคอื่นๆ ทำให้น้ำระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:14:57
1 1257 เฉลย:ข้อที่ 31. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:58:47
ข้อที่ 32.

วิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างยั่งยืนควรจะเป็นวิธีใด

1. ขุดคลองขนาดใหญ่กระจายทั่วพื้นที่                                                                                           
2. จัดรถส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง                                                                            
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย
4. สร้างระบบการจัดการใช้น้ำและการจัดเก็บน้ำในพื้นที่


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:15:44
1 1250 เฉลย:ข้อที่ 32. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:59:18
ข้อที่ 33.
นายสมชายปลูกพืชชนิดต่างๆ ลงในดินแต่ละชนิด  ดังตาราง


จากข้อมูลในตาราง  นายสมชายควรจะเลือกปลูกพืชชนิดใด   ถ้านายสมชายต้องการปลูกพืชในที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะดินเกาะติดกันไม่แน่น ระบายน้ำและอากาศได้ดีมาก และอุ้มน้ำได้น้อย

1.  กระถิน     
2.  แตงกวา
3.  ส้มโอ                                                      
4.  ข้าวเหนียว


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:17:33
3 1588 เฉลย:ข้อที่ 33. 
โดย รักษพล
เมื่อ 06-01-2011 11:07:51
ข้อที่ 34.


นำตัวอย่างดินมา 3  ชนิด  ใส่ดินปริมาณเท่ากันลงบนสำลีในกรวยที่วางไว้บนกระบอกแก้วเปล่าค่อยๆ เทน้ำสะอาดปริมาตร 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผ่านดินลงในกระบอก  เมื่อเวลาผ่านไป 15 นาที ได้ผลการทดลองดังรูป   ดินในรูปที่ 1 ,  2   และ 3  ควรเป็นดินชนิดใด  ตามลำดับ

1. ดินร่วน  ดินเหนียว  ดินทราย                        2. ดินทราย  ดินร่วน  ดินเหนียว

3. ดินเหนียว  ดินร่วน  ดินทราย                        4.  ดินเหนียว  ดินทราย  ดินร่วน


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:19:00
1 1958 เฉลย:ข้อที่ 34. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 16:59:58
ข้อที่ 35.

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในข้อใดเป็นผลดีต่อมนุษย์ 

1. พายุลมแรง                                                 2. ปะการังฟอกขาว

3. การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก                            4. ป่าชายเลนรุกล้ำลงไปในทะเล


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:19:41
1 1284 เฉลย:ข้อที่ 35. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 17:00:20
ข้อที่ 36.
กำหนดให้
โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:23:42
1 1224 เฉลย:ข้อที่ 36. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 17:00:48
ข้อที่ 37.

ใครกำลังมองท้องฟ้าไปทางทิศตะวันตก 

1. อรวรรณชี้ให้เพื่อนๆ  ดูกลุ่มดาวค้างคาว

2. อนุชาชี้ให้เพื่อนๆ  ดูแสงเงินแสงทองที่ขอบฟ้า

3. อรุณีเห็นรุ้งกินน้ำตอนเช้าขณะเดินทางไปโรงเรียน

4. อุษณีย์เห็นดวงจันทร์เต็มดวงขณะกำลังเวียนเทียนในวันมาฆบูชา


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:24:26
1 1201 เฉลย:ข้อที่ 37. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 17:01:09
ข้อที่ 38.

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีสังเกตเห็นปรากฏการณ์เหมือนกับว่ามีดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันสามดวงในช่วงเช้า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าอะไร

1. สุริยคราส                                                                2. สุริยสาม

3. ซันสปอท                                                                4.  ซันดอก


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:24:53
1 1510 เฉลย:ข้อที่ 38. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 17:01:21
ข้อที่ 39.

วันหนึ่งที่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม เวลาประมาณ 18.30 น. อิงอรสังเกตเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้ามีรูปร่างเป็นเสี้ยว  พ่อแนะนำกับอิงอรว่าเมื่อไม่มีดวงอาทิตย์  เราสามารถใช้ดวงจันทร์บอกทิศได้ พ่อจะสอนอิงอรว่าอย่างไร


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:26:58
1 1278 เฉลย:ข้อที่ 39. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 17:01:36
ข้อที่ 40.


ถ้าจัดกลุ่ม แพนด้า นก แมว ผีเสื้อ และหนูเป็น 2 กลุ่มดังแผนภาพ นักเรียนคิดว่าใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่ม

1. ชนิดอาหารที่กิน                                   2. อวัยวะในการเคลื่อนที่

3. จำนวนขาที่ใช้เดิน                                 4. การมีหางที่ด้านท้ายของลำตัว


โดย nokkonk เมื่อ 29-11-2010 16:28:11
1 1261 เฉลย:ข้อที่ 40. 
โดย รักษพล
เมื่อ 22-12-2010 17:01:52
หน้า #  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>


Latest group walls

  • Biology ตอนนี้กำลังเตรียมตัวสอบ โอลิมปิกชีวม.ปลายอยู่อะครั...
  • Biology สวัสดีจร้าาาา อยากรู้ว่าโอลิมปิก สสวท นี่เขาสอบเมื...
  • Biology หวัดดีค่าา ^^
  • Math สวัสดีค่ะชื่่อปาลินนะค่ะ ยังใช้wedนี้ไม่ค่อยเป็นค...
  • Math สวัสดีครับ ชื่อจ๊อบครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ