Home แนวข้อสอบ ข้อสอบล่าสุด
 แนวข้อสอบ (หากต้องการเสนอแนวคิดต้องสมัครสมาชิกบ้านนี้ก่อน)
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   เข้าสู่ระบบ
ทดสอบ   โดย nokkonk เมื่อ 18-03-2011 11:05:16
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
 ข้อสอบ :ข้อที่ 46... 15-02-2012 11:31:03 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 46.

การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลอดหยดในข้อใดไม่ถูกต้อง     

1. เมื่อจะหยดของเหลวให้จับหลอดหยดในแนวดิ่ง
2. ดูดของเหลวให้เต็มหลอดทุกครั้งที่ต้องการใช้
3. นำของเหลวที่เหลือในหลอดไปทิ้ง ไม่นำไปใส่คืนในขวดเดิม
4. บีบจุกยางให้ของเหลวไหลออกครั้งละ 1 หยด อย่างสม่ำเสมอ
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 45... 15-02-2012 11:29:14 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 45.

ถ้ากลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวสิงห์โต ปรากฏอยู่ทางขอบฟ้าด้านหนึ่ง ที่ขอบฟ้าด้านตรงข้าม ที่เวลาเดียวกัน จะมีโอกาสเห็นกลุ่มดาวใด

1. กลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวคนคู่
2. กลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู
3. กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำและกลุ่มดาวปลา
4. กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์และกลุ่มดาวคันชั่ง
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 44... 15-02-2012 11:28:22 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 44.

จากรูปต่อไปนี่กลุ่มดาวใดที่สามารถใช้หาทิศเหนือได้ง่ายที่สุด


IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 43... 15-02-2012 11:27:19 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 43.

ถ้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ น้ำทะเลขึ้นสูงสุดครั้งต่อไปน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดวันที่เท่าใด

1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2. วันที่ 16 กุมภาพันธ์
3. วันที่ 24 กุมภาพันธ์
4. วันที่ 1 มีนาคม
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 42... 15-02-2012 11:25:59 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 42.

ในวันที่ 22 ธันวาคม ถ้าเราไปยืนที่ขั้วโลกเหนือของโลกจะพบว่า

1. มีแต่กลางคืน
2. มีแต่กลางวัน
3. มีกลางวันยาวเท่าไหร่กลางคืน
4. เห็นตะวันอ้อมข้าว
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 41... 15-02-2012 11:25:15 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 41.

ความพรุนของหินที่เกิดขึ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

1. ตำแหน่งของรอยแยกบนพื้น
2. อัตราการเย็นตัวของลาวา
3. รูปร่างและความสูงของภูเขาไฟ
4. องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 40... 15-02-2012 11:24:35 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 40.

จากตารางข้อมูลการสำรวจลักษณะและโครงสร้างของเนื้อหินในตารางต่อไปนี้แล้วตอบคำถามหินก้อนใดเป็นหินอัคนีแทรกซอนกับหินแปรตามลำดับ

1. A และ B                     
2. B และ C
3. C และ D                      
4. D และ A
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 39... 15-02-2012 11:21:42 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 39.

ข้อแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่ส่งผลกระทบต่อลมฟ้าอากาศทั่วโลก ในบริเวณต่างๆ เป็นอย่างไร

1. เอลนีโญทำให้บริเวณที่เคยฝนตกชุกจะลดน้อยลง
2. เอลนิโญทำให้บริเวณที่เคยฝนตกมีจำนวนมากขึ้น
3. ลานีญาทำให้บริเวณที่เคยฝนตกจะลดน้อยลง
4. ลานีญาทำให้บริเวณที่เคยฝนตกจะแห้งแล้งมากขึ้น
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 38... 15-02-2012 11:20:42 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 38.

การทดลอง ณ สถานที่ทดลอง A  B  C และ D เป็นการนำเทอร์มอมิเตอร์มา 2 อัน โดยอันแรกหุ้มด้วยสำลีชุบน้ำ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” อีกอันหนึ่งไม่หุ้ม เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” จากนั้น นำเทอร์โมมิเตอร์ทั้งคู่ไปวางไว้ในสถานที่ทดลองแต่ละที่ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ผู้ทดลองทำการอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองอัน ได้ผลดังตารางด้านล่าง แสดงว่าอากาศของสถานที่ทดลองใดมีปริมาณไอน้ำใกล้ปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมากที่สุด

IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 37... 15-02-2012 11:19:28 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 37.

ถ้านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการทำฝนเทียม นักเรียนจะตัดสินใจทำฝนเทียมในสภาพท้องฟ้าที่มีเมฆตามข้อใด

1. เมฆคิวมูลัส               
2. เมฆเซอร์รัส     
3. เมฆสตราตัส               
4. เมฆเซอโรสตราตัส
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 36... 15-02-2012 11:16:22 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 36.

จากข้อมูลที่กำหนดให้ในตาราง กำหนดให้ความดันอากาศที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 750 มิลลิเมตรปรอทถ้าตำบล ค อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 770 เมตร ค่าความดันอากาศที่ตำบล ค จะมีค่าเป็นกี่มิลลิเมตรปรอท

1. 629                                      
2. 631
3. 673                   
4. 680
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 35... 15-02-2012 11:14:55 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 35.เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นลื่น ด้วยขนาดและทิศทางดังแสดงในภาพที่ 1 – 4
ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. ภาพที่ 1 แรงลัพธ์เท่ากับ 1 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
2. ภาพที่ 2 แรงลัพธ์เท่ากับ 16 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
3. ภาพที่ 3 แรงลัพธ์เท่ากับ 0 นิวตัน วัตถุหยุดนิ่ง
4. ภาพที่ 4 แรงลัพธ์เท่ากับ 2 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 34... 15-02-2012 11:13:35 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 34.

หลอดไฟฟ้าขนาดเท่ากันต่อกับเซลล์ไฟฟ้า ดังภาพ

IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 33... 15-02-2012 11:12:11 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 33.

กำหนดหลอดไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้ามีสมบัติเหมือนกันทุกประการ เมื่อต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า  
ดังภาพจงเรียงลำดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าจากน้อยไปมาก

1. หลอดไฟฟ้า ก  หลอดไฟฟ้า ค  หลอดไฟฟ้า ข
2. หลอดไฟฟ้า ข  หลอดไฟฟ้า ค  หลอดไฟฟ้า ก
3. หลอดไฟฟ้า ก  สว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้า ค แต่น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า ข
4. หลอดไฟฟ้า ก  สว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้า ข แต่สว่างน้อยกว่าหลอดไฟฟ้า ค
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 32... 15-02-2012 11:10:15 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 32.

ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำชนิดเดียวกันที่พันแท่งโลหะที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน ดังภาพ (กำหนดให้เซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเท่ากัน)ภาพใดที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มมากที่สุด

1. ภาพที่ 1                   
2. ภาพที่ 2
3. ภาพที่ 3                   
4. ภาพที่ 4
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 31... 15-02-2012 11:08:59 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 31.

ขวด 2 ใบ มีขนาดเท่ากันมีน้ำบรรจุดังรูป เมื่อใช้ไม้เคาะข้างขวด ข้อความใดถูกต้อง

IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 30... 15-02-2012 11:07:32 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 30.

จากภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง1. ความหนาแน่นของตัวกลาง A มากกว่าตัวกลาง B และตัวกลาง C
2. ความหนาแน่นของตัวกลาง C มากกว่าตัวกลาง B และตัวกลาง A
3. ความหนาแน่นของตัวกลาง B มากกว่าตัวกลาง A แต่น้อยกว่าตัวกลาง C
4. ความหนาแน่นของตัวกลาง C มากกว่าตัวกลาง B แต่น้อยกว่าตัวกลาง A
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 29... 15-02-2012 11:05:27 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 29.

“เสียง” เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าวัตถุสั่นด้วยพลังงานมากพอ พลังงานจากการสั่นจะสามารถเดินทางมาถึงหู เราจึงได้ยินเสียง เสียงจากสัตว์บางชนิด เช่น จิ้งหรีด จักจั่น เกิดจากกระบวนการในข้อใด

IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 28... 15-02-2012 11:04:38 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 28.

ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถ้าเราไปยืนบนดวงจันทร์ จะมองไม่เห็นโลกของเรา เพราะโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
ข. เราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้เพราะมีแสงจากวัตถุนั้นๆ เข้าตาเรา
ค. ในคืนเดือนเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ท้องฟ้าโปร่งไร้เมฆหมอกเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ เพราะแสงจากดวงจันทร์กระทบกับวัตถุต่างๆ แล้วสะท้อนเข้าตาเรา
ง. การที่เรามองเห็นแสงเป็นลำ เพราะ แสงกระทบควันไฟหรือฝุ่นละอองแล้วสะท้อนเข้าตาเรา

1.  ก   ข                                       
2.  ค   ง
3.  ก   ค   ง                       
4.  ข   ค   ง
IP Logged
 ข้อสอบ :ข้อที่ 27... 15-02-2012 11:03:30 
nokkonk
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-07-2010 08:00:37
เฉลย: 275
ที่อยู่
แนวชุดข้อสอบ : แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อสอบ : ข้อที่ 27.

จากภาพข้อใดถูกต้อง1. ถ้ามุม 1 เท่ากับ 60 องศา แล้วมุม 2 และมุม 3 จะเท่ากับ 60 องศา
2. ถ้ามุม 2 เท่ากับ 30 องศา แล้วมุม 1 และมุม 4 จะเท่ากับ 30 องศา
3. ถ้ามุม 3 เท่ากับ 60 องศา แล้วมุม 1 และมุม 2 จะเท่ากับ 30 องศา
4. ถ้ามุม 4 เท่ากับ 30 องศา แล้วมุม 2 และมุม 3 จะเท่ากับ 60 องศา
IP Logged
หน้า #  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
Latest group walls

  • Biology ตอนนี้กำลังเตรียมตัวสอบ โอลิมปิกชีวม.ปลายอยู่อะครั...
  • Biology สวัสดีจร้าาาา อยากรู้ว่าโอลิมปิก สสวท นี่เขาสอบเมื...
  • Biology หวัดดีค่าา ^^
  • Math สวัสดีค่ะชื่่อปาลินนะค่ะ ยังใช้wedนี้ไม่ค่อยเป็นค...
  • Math สวัสดีครับ ชื่อจ๊อบครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ